Mua trước trả sau

       Quản lý và xem ứng dụng sử dụng pin trên Sony Xperia T2 Ultra Dual

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn biểu tượng Menu để vào bảng ứng dụng

       Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý pin > Sử dụng pin.