Mua trước trả sau

       Hướng dẫn đặt màn hình khóa trên Sony Xperia M4 Aqua

       vào ngày 14/05/2016 • 0 câu trả lời • 42 lượt xem

       Để cài đặt màn hình khóa trên Xperia M4 Aqua, các bạn thực hiện thưc các thao tác sau:

       Bước 1: Từ màn hình chính, truy cập vào mục Ứng dụng.

       Hướng dẫn đặt màn hình khóa trên Xperia M4 Aqua 1

        

       Bước 2: Tại đây, tìm và chọn mục Cài đặt.

       Hướng dẫn đặt màn hình khóa trên Xperia M4 Aqua 2

        

       Bước 3: Kéo tới và nhấp vào phần Bảo mật.

       Hướng dẫn đặt màn hình khóa trên Xperia M4 Aqua 4

        

       Bước 4: Chọn mục Khòa màn hình.

       Hướng dẫn đặt màn hình khóa trên Xperia M4 Aqua 6

        

       Bước 5: Lựa chọn kiểu khóa màn hình yêu thích, ở đây FPT Shop chọn Mẫu

       Hướng dẫn đặt màn hình khóa trên Xperia M4 Aqua 8

        

       Bước 6: Vẽ mẫu kiểu mở khóa và xác nhận lại.

       Hướng dẫn đặt màn hình khóa trên Xperia M4 Aqua 32

        

       Bước 7: Chọn Hiển thị hay không hiển thị thông tin và nhấn Xong để kết thúc.

       Hướng dẫn đặt màn hình khóa trên Xperia M4 Aqua 346