Mua trước trả sau

       Bộ đếm giờ Wi-Fi

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Tính năng này giúp máy của bạn tự động kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi.

        

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Connections > Wi-Fi.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm góc phải phía trên màn hình, chọn Advanced.

        


        

       Bước 3: Chọn Wi-Fi timer.

        

        

       Bước 4: Chọn SET STARTING TIME SET END TIME. Chọn Done.