Mua trước trả sau

       Tắt tính năng dò Wi-Fi tự động giúp tiết kiệm pin

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

        

        

       Bước 2: Chọn Nâng cao.

        

        

       Bước 3: Chọn Luôn bật Wi-Fi khi thiết…

        

        

       Bước 4: Chọn Không bao giờ (tăng dữ liệu sử dụng).