Mua trước trả sau

       Khóa màn hình bằng mật khẩu

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > More > Security.

        

        

       Bước 2: Chọn Select Screen lock > Password.

        

        

       Bước 3: Nhập password, chọn Continue.

        

        

       Bước 4: Nhập lại password vừa nhập, chọn “OK”.