Mua trước trả sau

       Biến điện thoại thành điểm phát Wi-Fi di động

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Connection > More networks.

        

        

       Bước 2: Chọn Tethering & portable hotspot.

        

        

       Bước 3: Chọn Portable Wi-Fi hotspot.

        

        

       Bước 4: Kéo “On”.