Mua trước trả sau

       Phát wifi trên điện thoại Samsung Galaxy Trend Lite

       Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động > Trạm phát Wi-Fi > Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi 
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       Cài những ứng dụng khác ngoài CH Play trên Samsung Galaxy Trend Lite

       Bật chế độ Không rõ nguồn gốc trong mục Cài đặt > Bảo mật cho phép cài các ứng dụng từ F-store hoặc từ các nguồn khác CH Play
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       Thiết lập tài khoản Samsung trên Samsung Galaxy Trend Lite

       Samsung Account >> Nhập Email và Password >> Sign in 
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       Mở chế độ tiết kiệm pin trên Samsung Galaxy Trend Lite

       Settings >> Power Saving >> On
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Samsung Galaxy Trend Lite

       Cài đặt >> Ngôn ngữ và bàn phím >> Ngôn ngữ
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       Khôi phục cài đặt gốc của Samsung Galaxy Trend Lite

       Bạn thao tác vào Settings >> General >> Back up and Reset >> Factory data reset >> Reset device
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       Chức năng Find my mobile trên Samsung Galaxy Trend Lite

       Bạn vào Security >> Remotes Controls >> OK >> tích vào User Wireless networks Có thể định vị thiết bị trên PC. (http://findmymobile.samsung.com)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       Thay đổi chế độ màn hình chờ trên Samsung Galaxy Trend Lite

       Cài đặt >> Chế độ màn hình chờ >> Chế độ cơ bản/ Chế độ đơn giản >> Áp dụng
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       Tạo sự kiện với “lich” trên Samsung Galaxy Trend Lite

       Chạm vào Lịch  >> Tạo sự kiện >> Sự kiện mới >> nhập một sự kiện với cài đặt lặp lại tùy chọn. Hoặc chạm vào một ngày để chọn và chạm lại vào ngày đó.  
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       Thiết lập mẫu khóa trên Samsung Galaxy Trend Lite

       Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Trend Lite S7392

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU