Mua trước trả sau

       Thiết lập tùy chọn cài đặt nhanh

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Device > Display > Notification panel.

        

        

       Bước 2: Kéo thả Available buttons lên Notification panel.