Mua trước trả sau

       Android Market trên Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Applications > Market >> (Accept nếu được hỏi) >> Đăng nhập/đăng ký tài khoản Google >> Tìm ứng dụng mong muốn >> Nhấn Install để tải về và cài đặt ứng dụng.