Mua trước trả sau

       Bật tính năng luôn cho phép dò Wi-Fi

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt >Wi-Fi.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm góc phải phía trên màn hình. Chọn Nâng cao.

        

        

       Bước 3: Chọn Luôn cho phép dò tìm.