Mua trước trả sau

       Thiết lập tài khoản Samsung trên Samsung Galaxy S5

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Samsung Account >> Nhập Email và Password >> Sign in