Mua trước trả sau

       Khôi phục cài đặt gốc cho máy

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Tài khoản > Sao lưu & cài đặt lại.

        

        

       Bước 2: Chọn Khôi phục cài đặt gốc.

        

        

       Bước 3: Chọn Đặt lại dữ liệu thiết bị.