Mua trước trả sau

       Cài đặt IP tĩnh trong Galaxy S4

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Cài đặt → Wi-Fi Chọn một mạng AP → Hiện các tùy chọn chuyên sâu. Chọn menu thả xuống Cài đặt IP >> Chọn Tĩnh.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU