Mua trước trả sau

       Định dạng thẻ nhớ Galaxy S4

       Cài đặt → Bộ nhớ → Định dạng thẻ SD → Định dạng thẻ SD → Xóa hết
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       Mở khóa màn hình bằng chuyển động trên Galaxy S4

       Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Chuyển động→ OK
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       Vị trí lưu ảnh chụp màn hình trên Galaxy S4

       File của bạn →sdcard0 → Pictures → Screenshots.
       • 1 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Galaxy S4

       Cài đặt → Ngôn ngữ và bàn phím → Ngôn ngữ.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       Bật/tắt âm thanh khi chạm màn hình Galaxy S4

       Cài đặt → Âm thanh → Âm thanh cảm ứng
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       Cài đặt IP tĩnh trong Galaxy S4

       Cài đặt → Wi-Fi Chọn một mạng AP → Hiện các tùy chọn chuyên sâu. Chọn menu thả xuống Cài đặt IP >> Chọn Tĩnh.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       Kích hoạt Dropbox trên Galaxy S4

       Dropbox → Start >> Chọn I'm already a Dropbox user/ I'm new to Dropbox >> nhập thông tin tài khoản >> Log in.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       Kích hoạt tính năng NFC trên Galaxy S4

       Cài đặt → Nhiều cài đặt hơn → NFC sau đó kéo công tắc NFC sang phải.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       Khôi phục cài đặt gốc trên Galaxy S4

       Cài đặt → Sao lưu và khôi phục → Khôi phục cài đặt gốc → Đặt lại dữ liệu thiết bị → Xóa hết.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       Đặt chờ cuộc gọi trên Galaxy S4

       Điện thoại >> Tùy chọn >> Cài đặt cuộc gọi >> Cài đặt bổ sung >> Chờ cuộc gọi.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S4 I9500

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU