Mua trước trả sau

       Thiết lập thời gian chờ màn hình trên galaxy S3

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Cài đặt → Màn hình → Thời gian sáng màn hình.