Mua trước trả sau

       Khóa thẻ SIM/USIM trên Galaxy S3

       Cài đặt → Bảo mật → Cài đặt khóa SIM → Khóa thẻ SIM >> Nhập mã PIN >> OK.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S3 I9300

       Đặt quay số nhanh trên Galaxy S3

       Danh bạ → Danh bạ >> Tùy chọn >> Cài đặt quay số nhanh >> Chọn một số vị trí >> Một danh bạ
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S3 I9300

       Tháo thẻ nhớ trên Galaxy S3

       Cài đặt → Bộ nhớ → Ngắt thẻ nhớ SD → OK Tháo nắp sau >> Tháo thẻ nhớ.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S3 I9300

       Thiết lập thời gian chờ màn hình trên galaxy S3

       Cài đặt → Màn hình → Thời gian sáng màn hình.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S3 I9300

       Cài đặt giới hạn dữ liệu di động trong Galaxy S3

       Cài đặt → Mức sử dụng dữ liệu → Cài đặt giới hạn dữ liệu di động.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S3 I9300

       Tắt tính năng tự động xoay giao diện màn hình trên Galaxy S4

       Cài đặt → Màn hình → Tự động xoay màn hình.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S3 I9300

       Thay đổi nhạc chuông trên Galaxy S4

       Cài đặt → Âm thanh → Nhạc chuông của thiết bị >> Chọn nhạc >> OK.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S3 I9300

       Chọn hình nền cho trang chính trên Galaxy S3

       Cài đặt → Màn hình → Màn hình nền → Màn hình chờ >> Thư mục chứa hình ảnh >> Chọn ảnh
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy S3 I9300

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU