Mua trước trả sau

       Phát wifi trên điện thoại Samsung Galaxy Pocket 2

       Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động > Trạm phát Wi-Fi > Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi 
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

       Cài những ứng dụng khác ngoài CH Play trên Samsung Galaxy Pocket 2

       Bật chế độ Không rõ nguồn gốc trong mục Cài đặt > Bảo mật cho phép cài các ứng dụng từ F-store hoặc từ các nguồn khác CH Play
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

       Thiết lập tài khoản Samsung trên Samsung Galaxy Pocket 2

       Samsung Account >> Nhập Email và Password >> Sign in 
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

       Mở chế độ tiết kiệm pin trên Samsung Galaxy Pocket 2

       Settings >> Power Saving >> On
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

       Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Samsung Galaxy Pocket 2

       Cài đặt >> Ngôn ngữ và bàn phím >> Ngôn ngữ
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

       Khôi phục cài đặt gốc của Samsung Galaxy Pocket 2

       Bạn thao tác vào Settings >> General >> Back up and Reset >> Factory data reset >> Reset device
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

       Chức năng Find my mobile trên Samsung Galaxy Pocket 2

       Bạn vào Security >> Remotes Controls >> OK >> tích vào User Wireless networks Có thể định vị thiết bị trên PC. (http://findmymobile.samsung.com)
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

       Tạo sự kiện với “lich” trên Samsung Galaxy Pocket 2

       Chạm vào Lịch  >> Tạo sự kiện >> Sự kiện mới >> nhập một sự kiện với cài đặt lặp lại tùy chọn. Hoặc chạm vào một ngày để chọn và chạm lại vào ngày đó.  
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

       Thiết lập mẫu khóa trên Samsung Galaxy Pocket 2

       Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU