Mua trước trả sau

       Hẹn giờ Wi-Fi

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm góc phải phía trên màn hình. Chọn Nâng cao.

        

        

       Bước 3: Chọn Hẹn giờ Wi-Fi.

        

        

       Bước 4: Chọn Đặt thời gian bắt đầu Đặt thời gian kết thúc. Chọn Xong.  

        

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU