Mua trước trả sau

       Biến điện thoại thành điểm phát Wifi

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Tethering and Mobile hotspot.

        

        

       Bước 2: Chọn Mobile Hotspot.

        

        

       Bước 3: Chọn “OK”.

        

        

       Lưu ý: Gắn thẻ sim để sử dụng điểm truy cập và các chức năng chia sẻ internet khác.