Mua trước trả sau

       Bật chế độ đa cửa sổ

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Multi window.

        

        

       Bước 2: Kéo “ON”.