Mua trước trả sau

       Kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng trên Galaxy Note 3

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Trên màn hình Apps >> Settings >> Power saving >> Active Power saving mode