Mua trước trả sau

       Đăng ký tài khoản Samsung trên Galaxy Note 3

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Settings >> Accounts >> Add account >> Samsung account > Sign in >> nhập thông tin tài khoản >> Sign in.