Mua trước trả sau

       Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016)

       vào ngày 11/05/2016 câu trả lời • 722 lượt xem

       Để cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016), bạn thực hiện các thao tác sau:

        

       Bước 1: Vào ứng dụng Cài đặt

        

       Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016)

        

       Bước 2: Vào Màn hình khóa và bảo mật

        

       Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016)

        

       Bước 3: Nhấn vào Kiểu khóa màn hình

        

       Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016)

        

       Bước 4: Chọn thiết lập khóa màn hình mà bạn muốn, ở đây mình chọn Mẫu hình

        

       Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016)

        

       Bước 5: Nhập 2 lần mật khẩu và nhấn Xác nhận

        

       Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016)

        

       Bước 6: Nhập mã PIN dự phòng và nhấn Ok

        

       Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016)

        

       Bước 7: Tùy chọn hiển thị cho thông báo trên màn hình khóa và nhấn hoàn tất

        

       Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016)

        

       Bước 8: Khi hoàn tất quá trình. Mỗi khi truy cập vào điện thoại, bạn sẽ thấy giao diện sau

        

       Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J3 (2016)