Mua trước trả sau

       Bật Screen Mirroring

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bật Screen Mirroring để chia sẻ màn hình trên thiết bị của bạn với màn hình khác.

        

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Screen Mirroring.

        

        

       Bước 2: Chọn Turn on.