Mua trước trả sau

       Thay đổi hình nền trên máy

       Trên màn hình Home >>> Nhấn giữ vào vị trí trống tới khi xuất hiện Menu chọn >>> Select wallpaper from, chọn một hình ảnh yêu thích từ máy, Wallpapers.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       Bật/ Tắt máy Protab Protab Kids

       Để mở máy bạn nhân giữ phím ‘Power button’ mãi đến khi màn hình máy sáng lên thì thả tay ra và làm tương tự để tắt máy.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       Thêm tài khoản Google/ Gmail trên máy Protab Kids

       Từ màn hình chủ Home bạn chọn Settings >>> Accounts & sync >>> Add account chọn Google / Gmail >>> Nhập user và password tài khoản.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       Thay đổi ngôn ngữ hệ thống Protab Kids

       Truy cập Settings >>> Language & input >>> Language
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       Kết nối wifi trên máy Protab Kids

       Bạn truy cập Cài đặt >>> Wireless & Network >>> Wifi , chọn On/Off.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       Kết nối 3G trên máy tính bảng Protab Kids

       Bạn truy cập Menu Settings >>> kéo xuống Wireless & networks >>> More....>>> Mobile networks.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       Install file APK trên máy Protab Kids

       Để có thể cài đặt file APK trên máy bạn: Truy cập settings >>> Security >>> Unknown sources. Sau đó trở lại file và tiến hành cài đặt
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       Kết nối với một mạng không dây với SSID ẩn trên Protab Kids

       Vào Setting -> Wifi và bật kết nối wifi lên. Thiết bị sẽ hiển thị tất cả các mạng wifi trong phạm vi. Bấm Add mạng Wi-Fi. Nhập SSID mạng. Chọn kiểu Security type của bạn đang sử dụng.  Nhập mật khẩu mạng và bấm "Save".
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       Cập nhật hệ thống cho máy tính bảng Protab Kids

       Settings > About tablet > System update > Check Update. Nếu có bản cập nhật, máy tính sẽ tải về và cài đặt.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       Tắt các ứng dụng đang chạy Protab Kids

       1. Bấm và giữ "Recently Used Apps Button". 2. Khi bạn đã tìm thấy ứng dụng bạn muốn đóng, chạm vào ứng dụng và kéo nó về phía bên phải.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU