Mua trước trả sau

       Tắt dịch vụ GPS

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Location access.

        

        

       Bước 2: Chọn GPS satellites.

        

        

       Bước 3: Chọn “OK”.