Mua trước trả sau

       Biến điện thoại thành điểm phát Wi-Fi di động

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập CÀI ĐẶT TOÀN BỘ > Thêm.

        

        

       Bước 2: Chọn USB Internet  & điểm truy cập di động.

        

        

       Bước 3: Chọn Điểm phát sóng Wi-Fi di động.