Mua trước trả sau

       Phát Wi-Fi qua kết nối Bluetooth

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > GeneralMore.

        

        

       Bước 2: Chọn Bluetooth tethering.

        

        

       Bước 3: Kéo “On”.