Mua trước trả sau

       Kích hoạt tính năng ẩn mọi thông báo khỏi thanh trạng thái

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > An toàn và bảo mật.

        

        

       Bước 2: Chọn Trung tâm thông báo.

        

        

       Bước 3: Chọn Ẩn mọi thông báo khỏi thanh trạng thái.

        

        

       Bước 4: Kéo “Bật”