Mua trước trả sau

       Tắt quảng cáo có trên điện thoại Android

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt Google.

        

        

       Bước 2: Chọn Quảng cáo.

        

        

       Bước 3: Chọn Chọn không tham gia quảng cáo.

        

        

       Bước 4: Chọn Đặt lại ID quảng cáo.

        

        

       Bước 5: Chọn “OK”.