Mua trước trả sau

       Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > More.

        

        

       Bước 2: Chọn USB tethering.

        

        

       Bước 3: Kéo “On”.