Mua trước trả sau

       Tùy chọn thông báo xuất hiện trên màn hình chính

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Fastlane.

        

        

       Bước 2: Chọn Quản lý thông báo.

        

        

       Bước 3: Chọn ứng dụng cần được thông báo trên màn hình.