Mua trước trả sau

       Khóa màn hình bằng mật khẩu

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Security.

        

        

       Bước 2: Chọn Lock screen.

        

        

       Bước 3: Chọn Password.

        

        

       Bước 4: Nhập password, chọn Done.

        

        

       Bước 5: Nhập lại password vừa nhập, chọn Done.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU