Mua trước trả sau

       Biến điện thoại thành điểm phát Wi-Fi di động

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Dữ liệu di động và mạng.

        

        

       Bước 2: Chọn Đ tr.cập & điểm ph.sóng.

        

        

       Bước 3: Chọn Dùng làm điểm truy cập Internet.

        

        

       Bước 4: Kéo “Bật”.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU