Mua trước trả sau

       Phát Wi-Fi qua kết nối Bluetooth

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn Dữ liệu di động và mạng.

        

        

       Bước 3: Chọn Hotspot di động.

        

        

       Bước 4: Chọn Nối Bluetooth.

        

        

       Bước 5: Kéo "Bật".