Mua trước trả sau

       Tạo tài khoản Microsoft trên điện thoại Windows Phone

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Tài khoản Microsoft là một phần không thể thiếu khi sử dụng điện thoại Windows Phone. Bạn có thể sử dụng tài khoản đó để mua ứng dụng, trò chơi hoặc nhạc trong Windows Phone Store, nhận Xbox gamerscore và hình đại diện, sử dụng Xbox Music hoặc Xbox Video, nhận nguồn cấp dữ liệu Twitter và LinkedIn trong Hub Mọi người, sử dụng chat trên Facebook hoặc sao lưu ứng dụng và cài đặt trên điện thoại.

        

       Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn system > email+accounts.

        

        

       Bước 3: Chọn add an account.

        

        

       Bước 4: Chọn Microsoft account.

        

        

       Bước 5: Chọn create one.

        

        

       Bước 6: Nhập chi tiết thông tin tài khoản của bạn, chọn next.

        

        

       Bước 7: Nhập thông tin Country/regionBithdateGender, chọn next.

        

        

       Bước 8: Nhập Phone number hoặc Alternate email address của bạn. Chúng được sử dụng để gửi cho bạn mã kích hoạt sử dụng một lần và để bảo vệ dữ liệu của bạn, chọn next

        

        

       Bước 9: Chọn next.

        

        

       Bước 10: Nhập 4 số cuối của số điện thoại nhập trước đó, chọn next.

        

        

       Bước 11: Nhập Code, chọn next.

        

        

       Bước 12: Chọn "yes" để hoàn tất.