Mua trước trả sau

       Kích hoạt chế độ trả lời nhanh cuộc gọi

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Call settings.

        

        

       Bước 2: Chọn Other settings.

        

        

       Bước 3: Chọn Quick responses.

        

        

       Bước 4: Chọn đoạn thoại trả lời nhanh mà bạn muốn.

        

        

       Bước 5: Chọn “OK”.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU