Mua trước trả sau

       Hẹn lịch bật tắt nguồn cho Mobiistar LAI Zumbo

       vào ngày 24/05/2016 câu trả lời • 43 lượt xem

       Để hẹn thời gian bật/tắt nguồn cho Mobiistar LAI Zumbo, bạn có thể vào mục Cài đặt > Lịch bật/tắt nguồn, sau đó thiết lập thời điểm mà bạn muốn điện thoại bật hoặc tắt.

        

       Hẹn lịch bật tắt nguồn cho Mobiistar LAI Zumbo