Mua trước trả sau

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

       vào ngày 11/05/2016 câu trả lời• 87 lượt xem

       Ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính sẽ làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho Mobiistar Lai Z1, ta thực hiện theo cách sau:

       1. Chạm và giữ vào khoảng trống ở màn hính chính để xuất hiện cài đặt

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

        

       2. Nhấp chọn "Cài đặt"

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

        

       3. Tiếp theo chọn mục "Màn hinh chính"

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

        

       4. Tích vào mục "Ẩn tên ứng dụng"

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1
        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU