Mua trước trả sau

       Hướng dẫn điều chỉnh vị trí, kích thước ứng dụng Ghim trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Ở màn hình bắt đầu, chọn ứng dụng muốn điều chỉnh vị trí và kích thước. Ở đây mình chọn Zalo, nhấn giữ phần biểu tượng 1-2s sao cho phần hiển thị thay đổi như trong hình.     2. Sau đó kéo sang các ô cần tới để thay đổi vị trí hoặc ấn vào phần mũi tên để điều chỉnh kích thước the
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       Hướng dẫn thay đổi phần cài đặt nhanh trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Trong phần cài đặt của máy, vuốt xuống để tìm tùy chọn Thông báo+Hành động, truy cập Tab để mở ra cài đặt mới như trong hình.     2. Ở mục này, các bạn chọn một cài đặt nhanh bất kì muốn thay đổi. Mình chọn cài đặt Wi-Fi và đổi sang tùy chọn Chụp ảnh để hoàn tất. Kéo thanh th
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       Hướng dẫn xóa ứng dụng trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Ở màn hình bắt đầu, vuốt sang bên trái để hiện thị truy cập khay ứng dụng. Tìm kiếm ứng dụng cần xóa và nhấn giữ biểu tượng 1-2s để có phần mở rộng như trong hình.     2. Chọn phần Dỡ cài đặt để xóa ứng dụng.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       Hướng dẫn chỉnh ảnh nền màn hình chờ trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Ở màn hình bắt đầu, vuốt sang bên trái để hiện thị truy cập khay ứng dụng. Tìm kiếm ứng dụng Ảnh như trong hình và truy cập vào để hiển thị các hình ảnh có trong máy.     2. Để đổi ảnh nền sẵ
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       Hướng dẫn chỉnh màu sắc màn hình chờ trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Trong phần cài đặt của máy, vuốt xuống để tìm tùy chọn Màn hình bắt đầu, truy cập Tab để mở ra cài đặt mới như trong hình.     2. Các phần được đánh dấu bạn có thể nhấp vào để chọn mà
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       Hướng dẫn bật/tắt mạng di động trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Trong phần cài đặt của máy, vuốt xuống để tìm tùy chọn Mạng di động+SIM, truy cập Tab để mở ra cài đặt mới như trong hình.     2. Nhấp vào phần được đánh dấu để bật Mạng di động. Nếu muốn tắt làm tương tự các bước trên.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       Hướng dẫn bật/tắt xoay màn hình trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Trong phần cài đặt của máy, vuốt xuống để tìm tùy chọn Xoay màn hình, truy cập Tab để mở ra cài đặt mới như trong hình.     2. Nhấp vào phần được đánh dấu để tắt Xoay và vuốt thanh thông báo xuống để kiểm tra quá trình được hoàn tất chưa. Nếu muốn bật lại làm tương tự các bước tr
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       Hướng dẫn bật chế độ máy bay trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Trong phần cài đặt của máy, vuốt xuống để tìm tùy chọn Chế độ máy bay, truy cập Tab để mở ra cài đặt mới như trong hình.     2. Nhấp vào phần được đánh dấu để kích hoạt chế độ máy bay và vuốt thanh thông báo xuống để kiểm tra quá trình được hoàn tất chưa.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       Hướng dẫn sử dụng Bluetooth trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Ở màn hình chờ vuốt từ trên mép màn hình xuống để hiển thị phần cài đặt nhanh như trong hình. Biểu tượng Bluetooth ở đầu tiên và nhấp vào để bật Bluetooth lên.     2. Nhấn 1 lần nữa vào biểu tượng để truy cập thêm phần cài đặt mới. Như trong hình đã kết nối với một thiết bị nó sẽ
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       Hướng dẫn sử dụng Wi-Fi trên Microsoft Lumia 640XL

       1. Ở màn hình chờ vuốt từ trên mép màn hình xuống để hiển thị phần cài đặt nhanh như trong hình. Biểu tượng Wi-Fi ở đầu tiên, các bạn ấn chọn để hiện ra phần cài đặt mới.      2. Bật Wi-Fi như hình và chọn các mạng cần kết nối. Sau đó nếu có mật khẩu hãy nhập vào và ấn hoàn thà
       • 0 câu trả lời • vào ngày 24/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Lumia 640XL

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU