Mua trước trả sau

       Sử dụng chế độ ghi âm trên LG V500

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem
       • Trong menu ứng dụng truy cập ứng dụng  Ghi âm để khởi động
       • Chạm  để bắt đầu ghi
       • Chạm  để kết thúc ghi
       • Chạm  để nghe lại đoạn ghi âm