Mua trước trả sau

       Sử dụng chế độ đa người dùng trên LG V500

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bạn có thể cài đặt tới 8 tài khoản người dùng, mỗi tài khoản này sẽ có một mật khẩu đăng nhập và tùy chỉnh cài đặt khác nhau với từng người sử dụng.

       Lưu ý: Bạn chỉ có thể thêm một người dùng mới khi bạn đang đăng nhập với tư cách là Chủ tài khoản (Owner User).

       • Chọn Cài đặt > Người dùng > Thêm người dùng
       • Chọn Đồng ý sau khi đọc xong thông báo
       • Thuật sĩ cài đặt sẽ mở ra và hướng dẫn bạn thiết lập tài khoản người dùng mới. Chạm vào Thiết lập ngay bây giờ để tiếp tục.