Mua trước trả sau

       Thêm tài khoản Google trên máy

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt >  Chung > Tài khoản & đồng bộ hóa.

        

        

       Bước 2: Chọn Thêm tài khoản.

        

        

       Bước 3: Chọn Google.

        

        

       Bước 4: Chọn Hiện có.

        

        

       Lưu ý: Bạn chọn Tạo mới nếu chưa có tài khoản.

        

       Bước 5: Nhập Email và Mật khẩu tài khoản của bạn > Next.

        

        

       Bước 6: Chọn “OK”.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU