Mua trước trả sau

       Thiết lập thời gian chờ của màn hình

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display.

        

        

       Bước 2: Chọn Screen timeout.

        

        

       Bước 3: Chọn Screen timeout mà bạn muốn.