Mua trước trả sau

       Thiết lập lại điện thoại

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Sao lưu & thiết lập lại.

        

        

       Bước 2: Chọn Xác lập lại dữ liệu gốc.

        

        

       Bước 3: Chọn Thiết lập lại điện thoại.