Mua trước trả sau

       Bật tính năng tiết kiệm pin

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Truy cập Settings > Battery.

        

        

       Bước 2: Chọn Power saver.

        

        

       Bước 3: Kéo “ON".