Mua trước trả sau

       Sạc pin đúng cách giúp tăng tuổi thọ pin đối với máy mới

       Lần sạc đầu tiên: Bạn cắm sạc, giữ nguyên trạng thái pin từ 8 - 10 giờ, sạc liên tục và tránh ngắt điện đột ngột.   Lần sạc thứ hai: Chỉ sạc khi dùng kiệt pin lần một và sạc trong khoảng 8 - 10 giờ.   Lần sạc thứ ba: Chỉ sạc
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       Bật tính năng tiết kiệm pin

       Bước 1: Truy cập Settings > Battery.     Bước 2: Chọn Power saver.     Bước 3: Kéo “ON".    
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       Kích hoạt tính năng KnockON

       Tính năng Knock on cho phép người dùng bật/ tắt nhanh màn hình bằng cách nhấp đúp vào giữa màn hình.   Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display.     Bước 2: Chọn KnockON.    
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       Thiết lập thời gian chờ của màn hình

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display.     Bước 2: Chọn Screen timeout.     Bước 3: Chọn Screen timeout mà bạn muốn.      
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       Đặt hình nền cho khóa màn hình

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Lock screen.     Bước 2: Chọn Wallpaper.     Bước 3: Chọn một bộ sưu tập trong Set wallpaper.     Bước 4: Chọn Set wallpaper.      
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       Kích hoạt tính năng cho phép cài ứng dụng từ nguồn không xác định

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Security.     Bước 2: Chọn Unknown sources.     Bước 3: Chọn “OK”.    
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       Khôi phục Settings gốc cho máy

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Backup & reset.     Bước 2: Chọn Factory data reset.     Bước 3: Chọn Reset phone.    
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       Bật chế độ nút nguồn kết thúc cuộc gọi

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Accessibility.     Bước 2: Chọn Power button ends call.    
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       Vô hiệu hóa các hiệu ứng động giúp tiết kiệm pin và tăng hiệu suất

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Developer options.     Bước 2: Chọn Window animation scale > Animation off.     Bước 3: Chọn Transition animation scale > Animation off.     Bước 4: Chọn Animator duration scale > Animati
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       Bật chế độ gỡ lỗi USB

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Developer options.     Bước 2: Chọn USB debugging.     Bước 3: Chọn “OK”.    
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU