Mua trước trả sau

       Theo dõi ứng dụng dịch vụ hoạt động

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Các t.chọn của nhà phát triển.

        

        

       Bước 2: Chọn Các trạng thái quy trình.

        

        

       Bước 3: Chọn ứng dụng hoặc dịch vụ bạn muốn đóng.

        

        

       Bước 4: Chọn Bắt buộc dừng.

        

        

       Lưu ý: Bạn cần kích hoạt tính năng Các t.chọn nhà phát triển trên thiết bị để tiến hành theo dõi.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU