Mua trước trả sau

       Khóa màn hình bằng Knock Code

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Hiển thị > Khóa màn hình.

        

        

       Bước 2: Chọn Chọn khóa màn hình.

        

        

       Bước 3: Chọn Knock Code.

        

        

       Bước 4: Chọn Tiếp theo.

        

        

       Bước 5: Gõ mật khẩu theo nhịp điệu, chọn Tiếp tục.

        

        

       Bước 6: Gõ lại mật khẩu theo nhịp điệu vừa gõ, chọn Xác nhận.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU