Mua trước trả sau

       Khóa màn hình bằng Knock Code

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display > Lock screen.

        

        

       Bước 2: Chọn Select screen lock.

        

        

       Bước 3: Chọn Knock Code.

        

        

       Bước 4: Chọn Next.

        

        

       Bước 5: Gõ mật khẩu theo nhịp điệu, chọn Continue.

        

        

       Bước 6: Gõ lại mật khẩu theo nhịp điệu vừa gõ, chọn Confirm.